Un funcionario da administración provincial, con quince anos de servizo, dedícase á rutineira pero cómoda tarefa de expedir licenzas de caza e pesca, ata que o trasladan.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Un italiano en Noruega

Checco vive feliz na casa dos seus pais, consentido pola súa nai e cunha moza coa que non ten intención de casar, pero o seu mundo cae cando o trasladan a Noruega para traballar como gardián dunha estación científica italiana no Polo Norte.

Reparto: Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Lino Banfi, Massimiliano Montgomery, Angelica Napa, Adam Nour Marino, Fabio Casale, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta Dirección: Gennaro Nunziante Ano de produción: 2016