A emigración | Capítulo 8

O protagonista é Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

A emigración | Capítulo 8

Repasamos as obras da literatura galega que nos chegaron desde América e tamén as actuais. Tamén obras que abordan a temática da emigración nas grandes cidades e noutros países de Europa.

Canle da primeira emisión: G2 Ano de produción: 2022