Benposta, soño e realidade

Houbo un tempo en que Ourense foi a cidade ao carón de Benposta, o pequeno estado "independente" que acollía A Nación dos Muchachos.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Benposta, soño e realidade

Benposta foi o soño dun cura marxista, o Padre Silva, para axudar nenos desfavorecidos. Fundada nos anos 60, tivo moeda propia, constitución e nenos gobernantes. Tamén foi a sede do Circo dos Muchachos, un fenómeno que chegou a 200 millóns de espectadores de 85 países. Ata que empezou a esboroarse.

Dirección: Javi Camino Ano de produción: 2018