Este filme, radical e directo, amosa as vivencias de mulleres diversas como evidencia do masculinizada que segue a ser a rúa hoxe en día.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Tódalas mulleres que coñezo

En tres conversas reveladoras con amigas, colaboradoras e estudantes de secundaria, a directora do documental, Xiana do Teixeiro, artella un discurso que evidencia a violencia estrutural contra as mulleres e a fraude do mito da igualdade. Unha historia de sororidade universal.

Dirección: Xiana do Teixeiro Ano de produción: 2018