Labranza | 23-03-2024

Foro empresarial lácteo | Xornada Africor Lugo | Concurso Fefriga 24

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Labranza | 23-03-2024

Galicia concentra máis do 40 por cento da produción leiteira de toda España e está entre as 10 rexións máis produtoras da Unión Europea, o que dá idea da importancia que ten para a economía do agro. Analizamos a situación do sector lácteo desde a súa vertente económica, veterinaria e tamén máis lúdica, a través do XXXII Concurso Autonómico da Raza Frisoa.

Dirección: Manuel Cruz Ano de produción: 2024