55º aniversario da liturxia en galego | 04-02-2024

Celebramos en San Martiño Pinario os 55 anos da liturxia en galego.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

55º aniversario da liturxia en galego | 04-02-2024

O claustro de San Martiño Pinario, en Santiago de Compostela, acolleu o acto de conmemoración dos 55 anos da liturxia en galego e inaugurouse a exposición que recolle os fitos máis relevantes nestes anos ante a implantación do galego como lingua das celebracións litúrxicas.

Ano de produción: 2023