Controlar as emocións negativas | 05-05-2024

No Instituto da Familia de Ourense ensínanlles aos adolescentes a detectar, entender e xestionar as súas emocións negativas.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Controlar as emocións negativas | 05-05-2024

Programa relixioso que analiza a actualidade da comunidade católica galega e inclúe entrevistas a diversas personalidades.