A primeira longametraxe da directora galega Sandra Sánchez.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Tralas luces

Lourdes Machado permítenos compatir con ela a súa viaxe, unha viaxe física e emocional. As estradas, as festas, a barullenta feira e os seus sons e músicas. E detrás deses decorados, outro mundo: a itinerancia e o desarraigamento, a vida permanente na periferia.

Dirección: Sandra Sánchez Ano de produción: 2010